Wijziging e-mail adres

21-11-2015 10:44

Om praktische redenen is het e-mail adres van de fanclub gewijzigd (zie hierboven).

Het oude adres wordt binnenkort stopgezet.

Bij deze het verzoek om uw adresboek aan te passen.